صفر تا صد دراپ شیپینگ + ۳ نمونه موفق در ایران ​

صفر تا صد دراپ شیپینگ + 3 نمونه موفق در ایران

صفر تا صد دراپ شیپینگ + ۳ نمونه موفق در ایران مقدمه: تعریف دراپ شیپینگ در دنیای مدرن کسب و کار، روش‌های جدیدی برای ارتقاء و توسعه ف...

ادامه مطلب

سهم تاثیر یا ایمپرشن چیست

سهم تاثیر یا ایمپرشن چیست و چگونه آن را بهبود بدهیم؟

سهم تاثیر یا ایمپرشن چیست و چگونه آن را بهبود دهیم؟ وقتی کمپین‌های دیجیتالی را راه‌اندازی می‌کنید، م...

ادامه مطلب

60 نمونه شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در کسب و کار

60 نمونه شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در کسب و کار

60 نمونه شاخص کلیدی عملکرد (KPI) در کسب و کار مقدمهشرکت های همه صنایع از نمونه های KPI برا...

ادامه مطلب