0 تا 100 تجزیه و تحلیل PESTLE

0 تا 100 آموزش تجزیه و تحلیل PESTLE در کسب و کار

مقدمه

تجزیه و تحلیل PESTLE یکی از محبوب ترین ابزارهایی است که در تجزیه و تحلیل مشاغل مورد استفاده قرار می گیرد و دلیل خوبی نیز دارد! این می تواند همه چیز را در مورد شرایطی که یک فرد ، محصول یا سازمان در آن قرار دارد به شما بگوید ، که می تواند در تصمیم گیری و درک موقعیت فعلی (یا آینده) آن در بازار کمک کند. در این مقاله ، ما به طور کامل تجزیه و تحلیل فروتن PESTLE را بررسی می کنیم تا از درک کامل شما از این ابزار تجاری ارزشمند اطمینان حاصل کنیم.

تجزیه و تحلیل PESTLE چیست؟

تجزیه و تحلیل PESTLE یک تکنیک تجزیه و تحلیل کسب و کار است که شش گروه عوامل خارجی را که می توانند بر مشاغل تأثیر بگذارند در نظر می گیرد. شش دسته شامل موارد زیر است:

 • عوامل سیاسی
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل فرهنگی اجتماعی
 • عوامل تکنولوژیکی
 • عوامل حقوقی
 • عوامل محیطی

1. عوامل سیاسی

عوامل سیاسی در نظر گرفته شده در تجزیه و تحلیل PESTLE متغیرهایی هستند که به سیاست های محلی و جهانی مربوط می شوند ، اما هنوز بر مشاغل تأثیر می گذارند. در تجزیه و تحلیل PEST ، عوامل مربوط به قانون و محیط حقوقی اغلب با عوامل سیاسی گروه بندی می شوند. با این حال ، مهم است که آنها را به عنوان عوامل “قانونی” در تجزیه و تحلیل PESTLE تشخیص دهیم. با این وجود ، نمونه هایی از عوامل سیاسی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • سیستم سیاسی یک کشور
 • روابط بین المللی
 • تحریم های دولت
 • یارانه ها

اغلب به عوامل سیاسی موثر بر تجارت اهمیت زیادی داده می شود. چندین جنبه از سیاست دولت می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد. همه شرکت ها باید از قانون پیروی کنند. مدیران باید دریابند که قوانین آینده چگونه می تواند بر فعالیت های آنها تأثیر بگذارد.

محیط سیاسی می تواند به طرق مختلف بر سازمان های تجاری تأثیر بگذارد. این می تواند یک عامل خطر را افزایش داده و منجر به ضرر عمده شود. باید درک کنید که عوامل سیاسی قدرت تغییر نتایج را دارند. همچنین می تواند بر سیاست های دولت در سطح محلی تا فدرال تأثیر بگذارد. شرکت ها باید آمادگی برخورد با پیامدهای داخلی و بین المللی سیاست را داشته باشند.

تغییرات در سیاست دولت عوامل سیاسی را تشکیل می دهد. این تغییر می تواند اقتصادی ، حقوقی یا اجتماعی باشد. همچنین می تواند ترکیبی از این عوامل باشد.

افزایش یا کاهش مالیات می تواند نمونه ای از عناصر سیاسی باشد. دولت شما ممکن است مالیات را برای برخی از شرکت ها افزایش دهد و برای برخی دیگر کاهش دهد. این تصمیم تأثیر مستقیمی بر مشاغل شما خواهد داشت. بنابراین ، شما همیشه باید با چنین عوامل سیاسی به روز باشید. مداخلات دولت مانند تغییر نرخ بهره می تواند بر الگوهای تقاضای شرکت تأثیر بگذارد.

عوامل خاصی از جهات مختلف پیوندهای متقابل ایجاد می کنند. برخی از نمونه ها عبارتند از:

 • تصمیمات سیاسی بر محیط اقتصادی تأثیر می گذارد.
 • تصمیمات سیاسی بر محیط فرهنگی اجتماعی کشور تأثیر می گذارد.
 • سیاستمداران می توانند بر میزان ظهور فناوری های جدید تأثیر بگذارند.
 • سیاستمداران می توانند بر پذیرش فناوری های جدید تأثیر بگذارند.

شاید محیط سیاسی یکی از کم پیش بینی ترین عناصر در محیط کسب و کار باشد. یک محیط سیاسی چرخه ای شکل می گیرد ، زیرا دولت های دموکراتیک هر چند سال یکبار مجبور به انتخاب مجدد می شوند. این عنصر خارجی تجارت شامل اثرات گروه های فشار است. گروه های تحت فشار تمایل دارند سیاست های دولت را تغییر دهند.

از آنجا که نظام های سیاسی در مناطق مختلف متفاوت است ، تأثیر سیاسی نیز متفاوت است. مردم کشور به طور دموکراتیک سیستم دولتی باز را انتخاب می کنند. در سیستم های تمامیت خواه ، قدرت دولت از یک گروه منتخب نشأت می گیرد.

فساد برای بسیاری از کشورها مانع توسعه اقتصادی است. برخی از شرکت ها با ارائه رشوه به مقامات دولتی زنده می مانند و رشد می کنند. موفقیت و رشد این شرکت ها بر اساس ارزشی که به مصرف کنندگان ارائه می دهند ، نیست.

در زیر لیستی از عوامل سیاسی موثر بر تجارت آمده است:

 • بروکراسی
 • سطح فساد
 • آزادی مطبوعات
 • تعرفه ها
 • کنترل تجارت
 • قانون آموزش
 • قانون ضد تراست
 • قانون استخدام
 • قانون تبعیض
 • قانون حفاظت از داده ها
 • حقوق محیط زیست
 • قانون ایمنی و بهداشت
 • مقررات رقابت
 • تنظیم و مقررات زدایی
 • سیاست مالیاتی (نرخ مالیات و مشوق ها)
 • ثبات دولت و تغییرات مربوط به آن
 • مشارکت دولت در اتحادیه ها و موافقت نامه ها
 • محدودیت واردات در کیفیت و کمیت محصول
 • قانون مالکیت معنوی (حق چاپ ، ثبت اختراع)
 • حمایت از مصرف کننده و تجارت الکترونیکی
 • قوانین تنظیم کننده آلودگی محیط زیست

4 عامل اصلی این عوامل سیاسی بر سازمان های تجاری وجود دارد. آن ها هستند:

 • تأثیر بر اقتصاد
 • تغییرات در مقررات
 • ثبات سیاسی
 • کاهش ریسک
 • تاثیر بر اقتصاد

وضعیت سیاسی یک کشور بر وضعیت اقتصادی آن تأثیر می گذارد. محیط اقتصادی بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال ، تفاوت های عمده ای در سیاست های دموکرات ها و جمهوری خواهان در ایالات متحده وجود دارد. این بر عواملی مانند مالیات و هزینه های دولت تأثیر می گذارد ، که در نهایت بر اقتصاد تأثیر می گذارد. سطح بیشتری از هزینه های دولت اغلب باعث تحریک اقتصاد می شود.

تغییرات در مقررات

دولتها می توانند قوانین و مقررات خود را تغییر دهند. این می تواند به نوبه خود بر یک تجارت تأثیر بگذارد.

پس از رسوایی های حسابداری در اوایل قرن 21 ، SEC ایالات متحده توجه بیشتری به رعایت شرکت ها کرد. دولت مقررات انطباق Sarbanes-Oxley در سال 2002 را معرفی کرد. این واکنشی به محیط اجتماعی بود. محیط اجتماعی خواستار تغییراتی شد تا شرکت های دولتی بیشتر مسئول شوند.

ثبات سیاسی

عدم ثبات سیاسی در یک کشور بر عملکردهای تجاری تأثیر می گذارد. این امر به ویژه در مورد شرکت هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند صادق است.

به عنوان مثال ، تصرف تهاجمی می تواند یک دولت را سرنگون کند. این می تواند منجر به شورش ، غارت و بی نظمی عمومی در محیط شود. اینها عملکرد تجاری را مختل می کند. سریلانکا در یک وضعیت داخلی در طول جنگ داخلی بود. مصر و سوریه نیز با آشفتگی روبرو شدند.

کاهش ریسک

خرید بیمه ریسک سیاسی راهی برای مدیریت ریسک سیاسی است. شرکت هایی که دارای فعالیت های بین المللی هستند از چنین بیمه ای برای کاهش خطرپذیری خود استفاده می کنند.

برخی شاخص ها وجود دارند که تصور می کنند در معرض خطر در برخی از کشورها قرار دارد. شاخص آزادی اقتصادی مثال خوبی است. این کشورها بر اساس تأثیر سیاست بر تصمیمات تجاری در آنجا رتبه بندی می شود.

اهمیت رعایت محیط سیاسی

شرکت ها باید محیط سیاسی خود را پیگیری کنند. تغییرات عوامل سیاسی به دلایل زیر می تواند بر استراتژی تجارت تأثیر بگذارد:

 • ثبات یک سیستم سیاسی می تواند بر جذابیت یک بازار محلی خاص تأثیر بگذارد.
 • دولت ها به سازمان های تجاری به عنوان وسیله ای مهم برای اصلاحات اجتماعی نگاه می کنند.
 • دولتها قوانینی را تصویب می کنند که بر روابط بین شرکت و مشتریان ، تامین کنندگان و سایر شرکتها تأثیر می گذارد.
 • دولت مسئول حفظ منافع عمومی است.
 • اقدامات دولت بر محیط اقتصادی تأثیر می گذارد.
 • دولت مصرف کننده عمده کالاها و خدمات است.

مثال: عوامل سیاسی چگونه بر نایک تأثیر می گذارند

مطالعات نشان می دهد که نایک سود بالایی از سیاست های توسعه اقتصادی دولت ایالات متحده کسب کرده است. سیاست ها نرخ بهره پایین را حفظ کردند. ثبات مبادله ارز و ترتیبات مالیاتی رقابتی بین المللی نیز حفظ شد. این شرکت همچنین از ابتکارات دولت در زمینه شفافیت در زنجیره ارزش جهانی بهره مند شده است.

یکی از نمونه های آن عضویت در مشارکت صنعت پوشاک دولت کلینتون در سال 1997 است. نایک از جهات مختلف از تغییرات در عوامل سیاسی لذت برد. با این حال ، فشارهای سیاسی تأثیر منفی بر شیوه های اشتغال نایک داشت.

2. عوامل اقتصادی

در تجزیه و تحلیل PESTLE ، عوامل اقتصادی عواملی هستند که با وضعیت کلی اقتصاد ، کالا ، خدمات و پول مرتبط هستند. عوامل اقتصادی مختلفی وجود دارد که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد ، از جمله:

 • عرضه و تقاضا برای یک محصول خاص
 • مالیات
 • نرخ بهره
 • تورم

درک چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی بر تجارت برای تصمیم گیری هوشمندانه و هدایت شرکت به ارتفاعات ضروری است. با این حال ، این امر با درک نقش عوامل محیطی و بیرونی و نحوه ایجاد آنها در تجارت آغاز می شود.

تجزیه و تحلیل محیطی و تجزیه و تحلیل PEST

تجزیه و تحلیل محیط عبارت است از فرایند بررسی همه عوامل خارجی مختلف که بر یک تجارت تأثیر می گذارد. مانند اکثر بخشهای دیگر تجزیه و تحلیل کسب و کار ، این امر به ویژه برای مدیران هر شرکتی که به دنبال پیروزی بر رقبا ، افزایش جریان درآمد و رشد سازمان خود هستند ، مفید است.

یکی از برجسته ترین ابزارها در تجزیه و تحلیل محیط ، تجزیه و تحلیل PEST یا مشتقات آن (مانند تجزیه و تحلیل PESTLE!) است. تجزیه و تحلیل PEST چهار عامل جداگانه را در نظر می گیرد که حروف اصلی آنها مخفف نام “PEST” را ایجاد می کند: عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژیکی. اگرچه تنوع زیادی وجود دارد (مانند تجزیه و تحلیل PESTLE که شامل متغیرهای حقوقی و محیطی است) ، در اینجا عوامل اقتصادی در تجارت نقش دارند.

عوامل اقتصادی در تجارت

همانطور که قبلاً ذکر شد ، عوامل اقتصادی در یکی از تکنیک های نان و کره در تجزیه و تحلیل مشاغل گنجانده شده است-تجزیه و تحلیل PEST. این به این دلیل است که عوامل اقتصادی نقش زیادی در تصمیم گیری نحوه تصمیم گیری های یک شرکت (به ویژه تصمیمات مالی) دارند.

عوامل اقتصادی با کالا ، خدمات و پول ارتباط دارند. علیرغم تأثیر مستقیم بر مشاغل ، این متغیرها به وضعیت مالی اقتصاد در سطح بیشتری اشاره می کنند – چه محلی و چه جهانی. دلیل این امر این است که وضعیت اقتصاد می تواند بسیاری از جزئیات مهمی را که در یک شرکت عامل مطرح می شود ، از جمله موضوعاتی مانند تقاضای مصرف کننده ، مالیات و ارزش دارایی ، تعیین کند.

نمونه هایی از عوامل اقتصادی موثر بر تجارت عبارتند از:

 • نرخ بهره
 • نرخ تبدیل
 • رکود
 • تورم
 • مالیات
 • تقاضا / عرضه

بیایید چند نمونه از این نمونه ها را عمیق تر بررسی کنیم تا ببینیم دقیقاً چگونه می توانند بر یک کسب و کار تأثیر بگذارند…

نرخ بهره – نرخ بهره ممکن است در طیف وسیعی از مکان های مختلف ظاهر شود که توسط طیف وسیعی از افراد مختلف اعمال می شود. بدیهی است که وضع موجود برای نرخ های بهره مورد توجه موسسات بانکی قرار دارد ، اما ممکن است بر شرکت هایی که استراتژی آنها بر گرفتن وام های کلان است متکی باشد.

نرخ ارز – نرخ ارز یک موضوع پیچیده است ، اما به وضوح باید برای کسانی که با صادرات یا واردات سر و کار دارند اعمال شود. تغییر نرخ ارز ممکن است بر میزان پرداخت یک شرکت به تأمین کننده بین المللی خود برای تأمین آنها تأثیر بگذارد ، که می تواند بر حاشیه سود تأثیر بگذارد و همچنین منابع زیادی را برای حفظ قیمت حفظ کند.

رکود اقتصادی – رکود اقتصادی (در هر مقیاسی) می تواند نگرش خرید مشتریان را تغییر دهد ، که ممکن است شرکت ها را مجبور به کاهش قیمت یا کاهش حجم کمتر کند.

یکی دیگر از راههای عالی برای یادگیری نحوه تأثیر عوامل اقتصادی بر تجارت ، بررسی تجزیه و تحلیل PEST است که شامل آنها می شود. مثلا:

عوامل اقتصادی موثر بر انسان شناسی

 • Anthropologie یک بازار ثروتمند را هدف قرار می دهد ، بنابراین آنها می توانند از روش منحصر به فرد قیمت گذاری متناسب با آن اقتصاد خاص استفاده کنند.
 • افزایش توسعه جهانی و افزایش تولید ناخالص داخلی در سراسر جهان (تولید ناخالص داخلی) به این معنی است که بازار هدف آنها به تدریج در حال رشد است
 • از سوی دیگر ، این توسعه جهانی ممکن است هزینه های کار و مواد را در کشورهای کمتر توسعه یافته اقتصادی که محصولات آنها تولید می شود افزایش دهد (به معنی سود کمتر)

 

عوامل اقتصادی موثر بر انگلستان

 • انگلستان دارای یکی از بالاترین تولید ناخالص داخلی در جهان است و تنها آلمان در اروپا عقب افتاده است
 • انگلستان دائماً در حال افزایش میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی است
 • این منطقه هنوز آثار رکود اقتصادی 2008/2009 و همچنین عقب نشینی اقتصادی Brexit را احساس می کند.

 

در نتیجه ، عوامل اقتصادی یکی از عوامل محیطی و بیرونی متعددی است که می تواند بر مشاغل تأثیر بگذارد. اگرچه آنها در مقیاس بزرگتر با اقتصاد ارتباط دارند ، اما تأثیر عمیقی بر عملکرد داخلی هر شرکتی دارند. نمونه ها شامل نرخ بهره ، نرخ ارز و مالیات است-و در همه سازمان ها قابل مشاهده است ، از زنجیره های نسبتاً کوچک مد مانند Anthropologie گرفته تا کشورهای پیشرو در جهان مانند انگلستان.

در مورد تاثیر عوامل اقتصادی بر تجارت چه می دانید؟ حتماً آن را در زیر هرگونه سوال یا نظری که ممکن است داشته باشید درج کنید.

3. عوامل فرهنگی اجتماعی

“S” در PEST (LE) مخفف عوامل “اجتماعی – فرهنگی” یا گاهی اوقات فقط عوامل “اجتماعی” است. اینها عوامل مرتبط با عموم مردم و رفتار آنها (به عبارت دیگر ، جامعه و فرهنگ آن) است. در اینجا برخی از عوامل اجتماعی که ممکن است بر کسب و کار تأثیر بگذارد آورده شده است:

 • سبک زندگی مصرف کننده
 • کلاسهای اجتماعی
 • مهاجرت و مهاجرت
 • سایز خانواده

شکی نیست که جامعه مدام در حال تغییر است. سلیقه ها و مدها نمونه بارز این تغییر هستند. یکی از مهمترین تفاوتها محبوبیت روزافزون رسانه های اجتماعی است. شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک در بین جوانان بسیار محبوب شده اند. مصرف کنندگان جوان به تلفن همراه و رایانه عادت کرده اند.

نسل جوان ترجیح می دهند از فناوری دیجیتال برای خرید آنلاین استفاده کنند. افراد مسن شاید به روشهای سنتی خود پایبند باشند. تأثیر تغییر جامعه اغلب مورد بحث قرار می گیرد. شما همچنین باید درک کنید که این عوامل در حال تغییر بر مشاغل نیز تأثیر می گذارد. تغییرات عوامل اجتماعی می تواند به طرق مختلف بر یک شرکت تأثیر بگذارد.

اغلب شرکت ها عمیقا بر این تغییرات تمرکز می کنند. برای انجام این کار ، آنها از تجزیه و تحلیل محیطی مانند تجزیه و تحلیل PEST استفاده می کنند. STEP تنوعی از PEST است. نسخه های توسعه یافته شامل تجزیه و تحلیل PESTLE ، STEEP و STEEPLE است. “S” در همه این تجزیه و تحلیل ها عوامل اجتماعی یا فرهنگی اجتماعی را نشان می دهد. عوامل دیگری که باید ارزیابی کنید سیاسی ، اقتصادی ، تکنولوژیکی ، زیست محیطی ، اخلاقی و حقوقی است.

بسته به ماهیت عملیات ، مشاغل تجزیه و تحلیل محیطی را انتخاب می کنند. با این حال ، همه آنها عوامل اجتماعی را مطالعه می کنند.

در مرحله اجتماعی این تجزیه و تحلیل ها ، باید تغییرات اجتماعی را با دقت مشاهده کنید. شما همچنین باید تغییرات فرهنگی را که در محیط کسب و کار شما اتفاق می افتد ، بررسی کنید. تحقیقات بازار بخش مهمی از این مرحله است. مشاهده روندها و الگوهای جامعه ضروری است.

برای درک بهتر تأثیرات ، ممکن است لازم باشد عوامل را با جزئیات مطالعه کنید. اکثر شرکت ها رشد جمعیت و ساختار سنی را تجزیه و تحلیل می کنند. آنها همچنین به نگرش مصرف کنندگان و تغییر شیوه زندگی علاقه نشان می دهند. تجزیه و تحلیل شما می تواند نشان دهد که آیا خطایی در استراتژی بازاریابی شما وجود دارد یا خیر. همچنین می تواند به یافتن ایده های جدید کمک کند.

در زیر لیستی از عوامل اجتماعی که بر نیازهای مشتری و اندازه بازارها تأثیر می گذارد آورده شده است:

 • شیوه های زندگی
 • عادات خرید
 • سطح تحصیلات
 • تأکید بر ایمنی
 • دین و اعتقادات
 • آگاهی از سلامت
 • توزیع جنسیتی
 • سطح متوسط درآمد یکبار مصرف
 • کلاسهای اجتماعی
 • اندازه و ساختار خانواده
 • اقلیت ها
 • نگرش نسبت به پس انداز و سرمایه گذاری
 • نگرش نسبت به محصولات سبز یا زیست محیطی
 • نگرش نسبت به انرژی های تجدیدپذیر
 • نرخ رشد جمعیت
 • میزان مهاجرت و مهاجرت
 • توزیع سنی و میزان امید به زندگی
 • نگرش نسبت به محصولات و خدمات وارداتی
 • نگرش نسبت به کار ، شغل ، اوقات فراغت و بازنشستگی
 • نگرش نسبت به خدمات به مشتری و کیفیت محصول

جنبه اجتماعی بر نیروهای درون جامعه متمرکز است. خانواده ، دوستان ، همکاران ، همسایگان و رسانه ها عوامل اجتماعی هستند. این عوامل می توانند بر نگرش ها ، نظرات و علایق ما تأثیر بگذارند. بنابراین ، می تواند بر فروش محصولات و درآمدهای کسب شده تأثیر بگذارد.

عوامل اجتماعی شکل می دهند که ما به عنوان مردم چگونه هستیم. بر نحوه رفتار و خرید ما تأثیر می گذارد. یک مثال خوب نحوه تغییر نگرش مردم نسبت به رژیم غذایی و سلامتی در انگلستان است. به همین دلیل ، مشاغل انگلستان شاهد تغییراتی هستند. افراد بیشتری به باشگاه های بدنسازی می پیوندند. همچنین تقاضای زیادی برای غذاهای ارگانیک وجود دارد.

محصولات اغلب از عوامل اجتماعی استفاده می کنند. به عنوان مثال ، Wii Fit سعی می کند نگرانی های جامعه در مورد عدم ورزش کودکان را برطرف کند.

تغییرات جمعیت نیز مستقیماً بر سازمان ها تأثیر می گذارد. عرضه و تقاضای کالا و خدمات در یک اقتصاد می تواند با ساختار جمعیت تغییر کند. کاهش نرخ زاد و ولد به معنای کاهش تقاضا است. همچنین نشان دهنده رقابت بیشتر با کاهش مصرف کنندگان است.

پیش بینی های جهانی درباره کمبود مواد غذایی می تواند منجر به سرمایه گذاری بیشتر در تولید مواد غذایی شود. افزایش جمعیت جهان نیز می تواند همین تأثیر را داشته باشد. کشورهای آفریقایی مانند اوگاندا با کمبود غذا روبرو هستند. آنها در حال حاضر در مورد رد غذاهای اصلاح شده ژنتیکی تجدید نظر کرده اند.

سازمانها باید بتوانند محصولات و خدماتی را ارائه دهند که به نفع سبک زندگی مردم است. پیشنهادات باید مکمل رفتار مشتریان باشد. عدم واکنش به تغییرات در جامعه می تواند یک اشتباه پرهزینه باشد. آنها ممکن است سهم بازار را از دست بدهند. تقاضا برای محصولات و خدمات آنها کاهش می یابد.

من چند نمونه از نحوه استفاده شرکت های مشهور از تجزیه و تحلیل را اضافه کرده ام. در زیر بخوانید تا ببینید تغییرات اجتماعی بر Pepsi Co و Nokia تأثیر می گذارد.

عوامل اجتماعی موثر بر PepsiCo

تجزیه و تحلیل نشان می دهد که عوامل اجتماعی تأثیر زیادی بر شرکت نوشیدنی دارد. دلیل اصلی این امر شاید این باشد که پپسی یک نوشیدنی غیر الکلی است. این باید تفاوت های شدید در فرهنگ های سراسر جهان را حفظ کند.

ضروری است که پپسی تصویر خود را به عنوان یک مارک جهانی برای تغییر تصورات مردم اعلام کند. این شرکت انتظار دارد خریداران خود بتوانند نوشیدنی خود را به عنوان چیزی که جهان را به هم متصل می کند تصور کنند. پیامدهای اجتماعی اغلب در کمپین های بازاریابی قابل مشاهده است.

به عنوان مثال ، جشنواره های مذهبی که در تبلیغات TVC نشان داده می شود بر اساس فرهنگ متفاوت است. پپسی باید برای همه جشنواره ها ارزش قائل باشد تا بتواند با بازار آنها ارتباط برقرار کند. واکنش به عامل اجتماعی می تواند به پپسی کمک کند تا در این فرصت نقد شود.

عوامل اجتماعی موثر بر نوکیا

قبل از اینکه مایکروسافت نوکیا را خریداری کند ، بیشتر در بازار غرب فعالیت می کرد. درک عوامل اجتماعی در این بازارها بسیار مهم بود. موضوعات اصلی فرهنگ جامعه بود. نوکیا مجبور بود تلاش کند تا محصولات خود را به روز نگه دارد زیرا خریداران آن را به عنوان یک نماد مد می بینند.

مصرف کنندگان همیشه به دنبال گوشی های با ظاهر زیبا هستند. این به این دلیل است که مردم بر اساس انتخاب تلفن همراه قضاوت می کنند.

روند رو به رشد تلفن های هوشمند به این معنی است که وقتی خریداران تلفن های همراه جدید خریداری می کنند ، تمایل کمتری به تلفن های همراه استاندارد دارند. گرایش اجتماعی خرید گوشی های هوشمند است. وظیفه نوکیا آگاهی از این امر بود. با اطلاع از این موضوع ، این شرکت تصمیم گرفت بیشتر تلاش خود را برای توسعه تلفن های هوشمند جدید هدایت کند. تلفن های جدید همچنین می توانند با محصولات رقبای خود رقابت کنند. اینگونه است که شرکت ها از روندهای اجتماعی مصرف کنندگان خود پیروی می کنند.

4. عوامل تکنولوژیکی

عوامل تکنولوژیکی عواملی هستند که “به وجود ، در دسترس بودن و توسعه فناوری مربوط می شوند”. با این حال ، مهم است که به خاطر بسپارید که این فقط مختص فناوری دیجیتال نیست ، بلکه شامل فن آوری های مکانیکی و دیگر فیزیکی نیز می شود. چند نمونه از عوامل تکنولوژیکی عبارتند از:

 • توسعه روبات ها
 • اتصال به اینترنت
 • امنیت در رمزنگاری
 • کارایی موتور

در تجزیه و تحلیل PESTLE ، عوامل تکنولوژیکی متغیرهایی هستند که به وجود ، در دسترس بودن و توسعه فناوری مربوط می شوند. این می تواند شامل مواردی از قدرت محاسباتی تا کارایی موتور باشد.

عوامل تکنولوژیکی چگونه بر تجارت تأثیر می گذارد؟

ممکن است مشخص نباشد که چگونه عوامل تکنولوژیکی می توانند مستقیماً بر تجارت تأثیر بگذارند ، مگر اینکه یک قدم به عقب بردارید و تمام فناوری مورد استفاده در زندگی روزمره را مشاهده کنید. در مورد ماشین هایی که برای چاپ روی تی شرت های خریداری شده استفاده می کنید ، سرورهای رایانه ای که برای نگه داشتن وب سایت (وب سایت) متعلق به شما استفاده می شود یا سوخت مورد استفاده برای تغذیه ماشین (های) رانندگی استفاده کنید. فناوری به طرز فوق العاده ای نحوه انجام بسیاری از کارها ، در تجارت یا موارد دیگر را تعیین می کند.

مثال ها

نمونه های کلی عوامل فناوری موثر بر تجارت عبارتند از:

 • وجود فناوری سه بعدی
 • محاسبه سرعت/قدرت کامپیوتر
 • توانایی رایانه ها برای ایجاد اعداد واقعاً “تصادفی”
 • کارایی موتور
 • اتصال به اینترنت
 • شارژ بی سیم
 • اتوماسیون
 • امنیت در رمزنگاری

بیایید ببینیم چگونه اینها می توانند عمیق تر بر تجارت تأثیر بگذارند:

اتوماسیون – اتوماسیون بسیاری از وظایف غیر ماهر می تواند به شرکت ها اجازه دهد خطوط تولید انسانی را با خطوط کاملاً ماشینی جایگزین کنند. این می تواند هزینه تولیدکنندگان ، توزیع کنندگان ، سوپر مارکت ها و بسیاری از مشاغل مختلف دیگر را کاهش دهد. از سوی دیگر ، افزایش تدریجی اتوماسیون شغلی ممکن است برای شرکتهای جستجوی کار چندان مفید نباشد.

اتصال به اینترنت – شکی نیست که در سالهای اخیر اتصال جهانی اینترنت رو به افزایش بوده است. این یک بازار حتی بزرگتر برای بسیاری از شرکت هایی است که از اینترنت برای ارتباط با مشتریان خود استفاده می کنند. اگرچه از طرف دیگر ، افزایش جهانی اتصال به اینترنت ممکن است به معنای علاقه کمتر به وسایل ارتباطی سنتی باشد ، که این پیامد منفی برای برخی است-ارائه دهندگان خدمات تلفن مجبور می شوند پیشنهادات خود را تغییر دهند تا همچنان مرتبط باشند ، در حالی که شرکت های چاپ کاغذ و جوهر ممکن است مشاغل کمتری دریافت کند

عوامل تکنولوژیکی موثر بر اپل

 • رقبا در بازآفرینی بسیاری از محصولات اپل مشکل چندانی ندارند.
 • افزایش تقاضا برای فناوری تلفن همراه ، رایانه شخصی را به محصولی کمتر جذاب تبدیل می کند.
 • سیستم های عامل بومی کاملاً محدود کننده اپل می تواند وسعت آنچه در دستگاه های آنها ممکن است را محدود کند.
 • افزایش روز افزون مجرمان سایبری می تواند شهرت و امنیت اپل را به خطر بیندازد.

عوامل تکنولوژیکی موثر بر استارباکس

 • توسعه و پذیرش فناوری تلفن همراه فرصت های زیادی را برای Starbucks ارائه می دهد. آنها قبلاً با اپل همکاری کرده اند تا از دستگاه های خود به عنوان بستری برای ارائه تبلیغات/تخفیف استفاده کنند.
 • تمایل روزافزون برای اتصال به اینترنت به Starbucks فرصتی داده است تا قهوه خانه های خود را تغییر نام دهند و با ارائه WiFi رایگان از رقبا متمایز شوند.
 • پرداخت های تلفن همراه به آرامی در حال معرفی هستند ، که ممکن است یک فنجان قهوه صبحگاهی را برای بسیاری از مشتریان جذاب تر کند (و با این کار بازار بالقوه آنها را افزایش دهد).

در نتیجه ، عوامل تکنولوژیکی یکی از عوامل خارجی بسیاری است که می تواند بر مشاغل تأثیر بگذارد و بخشی جدایی ناپذیر از تجزیه و تحلیل PESTLE است. آنها را می توان به عنوان عواملی تعریف کرد که به حضور و توسعه فناوری در مقیاس محلی یا جهانی مربوط می شوند. نمونه های مختلفی از عوامل تکنولوژیکی وجود دارد که بر تجارت تأثیر می گذارد ، در شرکت هایی از اپل تا استارباکس قابل مشاهده است.

5. عوامل حقوقی

تجزیه و تحلیل PESTLE همچنین فاکتورهای قانونی را که ممکن است بر یک کسب و کار تأثیر بگذارد ، در نظر می گیرد. اینها عوامل بیرونی هستند که بر تأثیر قانون ممکن است بر عملکرد کسب و کار و رفتار مشتری تمرکز کنند. تمایز مهم بین عوامل حقوقی و عوامل سیاسی این است که مورد دوم به دخالت دولت در جامعه و اقتصاد برای ایجاد رشد مربوط می شود ، در حالی که مورد اول به دخالت دولت در جامعه و اقتصاد برای حفظ انصاف و رفاه مربوط می شود. چند مثال از فاکتورهای حقوقی که ممکن است در تجزیه و تحلیل PESTLE با آنها برخورد کنید به شرح زیر است:

 • حقوق مصرف کنندگان
 • قانونی بودن انجام XYZ
 • قانون کلاهبرداری
 • قانون واردات/صادرات

عوامل حقوقی چیست؟

عوامل حقوقی عوامل بیرونی هستند که به نحوه تأثیر قانون بر نحوه عملکرد مشاغل و رفتار مشتریان اشاره می کند.

حمل و نقل محصول ، حاشیه سود و زنده ماندن برخی بازارها نمونه هایی از مواردی هستند که ممکن است تحت تأثیر عوامل قانونی قرار گیرند.

عوامل حقوقی چگونه بر تجارت تأثیر می گذارد؟

عوامل حقوقی می توانند تصمیم بگیرند که آیا مشاغلی در پشت فروش یک محصول خاص (چه بسا داروها یا اجسام تیز) وجود دارد یا خیر ، و همچنین می توانند بر مکانیزم هایی که از طریق آنها شرکت موجودی خود را ذخیره می کند یا با مشتری تعامل دارد ، تأثیر بگذارد.

مثال ها

نمونه های کلی عوامل حقوقی موثر بر تجارت عبارتند از:

 • حقوق مصرف کنندگان
 • قانون تبعیض
 • قانون کپی رایت
 • قانون ایمنی و بهداشت
 • قانون استخدام
 • قانون کلاهبرداری
 • قانونی بودن طرح هرمی
 • قانون واردات/صادرات

بیایید نگاه کنیم که چگونه چند مورد از آنها ممکن است بر کسب و کارها عمیق تر تأثیر بگذارد:

حقوق مصرف کننده – قانون مصرف کننده (که به عنوان محافظت از مصرف کننده شناخته می شود) برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر شرکت ها یا شیوه های کلاهبرداری و حفظ حقوق آنها در بازار طراحی شده است. ممکن است بپرسید: “این امر چگونه بر مشاغل تأثیر می گذارد؟” به عنوان مثال ، قانون مصرف کنندگان منجر به این می شود که شرکت های بزرگ مجبور شوند مقدار قابل توجهی از منابع خود را برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد محصولات و خط مشی های خود اختصاص دهند. از سوی دیگر ، قانون مصرف کننده به خودی خود برای برخی از شرکت های خصوصی مراقبت تجارت ایجاد می کند.

قانون کار – قانون کار ، که به عنوان قانون آزمایشگاه نیز شناخته می شود ، نحوه برخورد با کارکنان شرکت ها را تعیین می کند. قوانین حداقل دستمزد می تواند امکانات مختلف شغلی که یک شرکت می تواند ارائه دهد را محدود کند ، قوانین کار کودکان می تواند بر نحوه کار مشاغل خانگی محکم در کشورهای جهان سوم تأثیر بگذارد و قوانین اخراج می تواند باعث اخراج کارکنان (به هر دلیلی ، شاید غیرمولد) شود. سخت تر

عوامل حقوقی موثر بر تسکو

 • قوانینی برای جلوگیری از تغییر قیمت محصولات توسط شرکت های تسکو بدون اطلاع مشتریان ارائه شده است
 • به تازگی ، سرکوب اطلاعات غلط در تخفیف محصولات (به عنوان مثال “تخفیف” دائمی)

 

عوامل حقوقی موثر بر انسان شناسی

 • نهاد مادر Anthropologie Urban Outfitters قبلاً به دلیل تلاش برای ایجاد کار رایگان در کارکنان مجازات شده است ، بنابراین تکرار این امر ممکن است منجر به وارد شدن به قانون (و به عنوان مثال ، جریمه) شود.
 • آنها همچنین ادعا می کنند که طرح هایی را از تجار در Etsy سرقت کرده اند. این بدان معناست که آنها باید بسیار مراقب باشند که طرح های آینده را از کجا می گیرند.

 

این تنها چیزی است که عوامل قانونی در تجزیه و تحلیل PESTLE وجود دارد! آنها به سادگی عواملی هستند که بر کسب و کارها به عنوان نتیجه یا در ارتباط مستقیم با قوانین دولتی تأثیر می گذارند. آنها نقش مهمی در تصمیم گیری نحوه عملکرد مشاغل و دریافت سود آنها و همچنین رفتار مشتریان دارند. به عنوان مثال می توان به قانونی بودن طرح های هرمی و قوانین حاکم بر واردات و صادرات اشاره کرد. سرانجام ، می توان آنها را در همه مقیاس تجاری ، مانند Tesco و Anthropologie ، تحت تأثیر قرار داد.

6. عوامل محیطی

عوامل محیطی ، که به عنوان عوامل “اکولوژیکی” نیز شناخته می شوند ، به متغیرهای مربوط به محیط فیزیکی دنیایی که در آن زندگی می کنیم اشاره دارند. چند نمونه عبارتند از:

 • تغییرات آب و هوایی
 • انقراض حیوانات
 • آلودگی
 

عوامل محیطی چیست؟

در تجزیه و تحلیل کسب و کار ، گاهی اوقات می توان از کلمه “محیطی” به تمام عوامل خارجی که بر یک کسب و کار تأثیر می گذارد (مانند تجزیه و تحلیل محیطی) ، از سیاسی گرفته تا حقوقی ، و همه چیز بین آنها استفاده کرد.

با این حال ، در زمینه تجزیه و تحلیل PESTLE ، عوامل محیطی – که گاهی اوقات “عوامل اکولوژیکی” نیز نامیده می شوند – به متغیرهای مربوط به محیط فیزیکی (به عنوان مثال آب و هوای زمین) اشاره دارند. این می تواند مواردی مانند سلامت مصرف کننده ، تغییرات آب و هوایی ، در دسترس بودن انرژی یا هرگونه پیامدهای مستقیم این موارد را شامل شود.

عوامل محیطی چگونه می توانند بر تجارت تأثیر بگذارند؟

از صدای آن ، ممکن است به نظر برسد که عوامل محیطی ارتباط چندانی با تجارت ندارند. اما برعکس ، عوامل محیطی می توانند بر جنبه های مختلف مهم تجارت تأثیر بگذارند. به عنوان مثال می توان به تمایل مشتری برای خرید یک محصول (که در آب و هوای گرم به گرمکن نیاز دارد؟) ، کارآیی کارکنان و در دسترس بودن محصول/منابع اشاره کرد.

نمونه هایی از عوامل محیطی موثر بر تجارت عبارتند از:

 • اقلیم
 • تغییرات آب و هوایی
 • آب و هوا
 • آلودگی
 • در دسترس بودن کالاهای تجدید ناپذیر

و در نتیجه،

 • در دسترس بودن برخی کالاهای تجدیدپذیر
 • وجود گونه های بیولوژیکی خاص
 • کارایی محل کار
 • قوانین مرتبط با محیط زیست
 

در اینجا این است که چگونه برخی از مثالهای فوق می توانند بر تجارت تأثیر بگذارند:

در دسترس بودن کالاهای تجدید ناپذیر-در دسترس بودن کالاهای تجدید ناپذیر ، به ویژه کالاهای محبوب مانند نفت یا گاز طبیعی ، می تواند بازار را بسیار تغییر دهد. اگر عرضه این کالاها کاهش یابد (همانطور که در حال حاضر اتفاق می افتد) ، قیمت ها ممکن است بالاتر برود و بر مشاغلی که از سوخت به مقدار قابل توجهی استفاده می کنند – مانند صنایع یا تدارکات – تأثیر زیادی می گذارد.

وجود برخی گونه های بیولوژیکی – این نکته نیاز به توضیح چندانی ندارد. به طور فرضی ، اگر تغییرات آب و هوایی همه گاوها و بزها را منقرض کند ، به معنای خوب برای هیچ مشاغل در صنعت لبنیات نخواهد بود.

عوامل محیطی موثر بر امارات متحده عربی

 • امارات دارای آب و هوای گرم و خشک است. در نتیجه ، بهره وری کارگران ممکن است چندان زیاد نباشد ، کشاورزی ممکن است چندان بازدهی نداشته باشد و سیستم های تهویه مطبوع ممکن است بازار بزرگتری داشته باشند.
 • امارات متحده عربی در نزدیکی چندین منطقه ساحلی واقع شده است که امکان تجارت راحت دریایی را فراهم می آورد.

شما می توانید بقیه این تجزیه و تحلیل PESTLE امارات متحده عربی را در سایت ما در اینجا پیدا کنید.

عوامل محیطی موثر بر ماریوت

کاهش قیمت سوخت به دلیل سفرهای ارزان تر ممکن است تجارت را افزایش دهد. برعکس ، افزایش قیمت سوخت باعث کاهش مشاغل می شود – به ویژه آن که توسط گردشگران بین المللی که با هواپیما سفر می کنند ، تأمین می شود.

 • در طول زمان بیشتر ، تغییرات آب و هوایی ممکن است بر جذابیت اقامتگاه های مختلف تأثیر بگذارد.

برگرفته از این تحلیل PESTLE از Marriott.

به طور خلاصه آنچه گفته شد ، عوامل محیطی که بر تجارت تأثیر می گذارد به محیط فیزیکی روی زمین اشاره دارد ، از جمله همه چیز از آب و هوا و آب و هوا تا در دسترس بودن منابع. این دسته همچنین گاهی اوقات کاملاً مناسب “اکولوژیکی” نامیده می شود. مثالهای مختلفی از عوامل محیطی وجود دارد که (برخلاف تصور شما) در واقع بر تجارت تأثیر می گذارد ، که در کشورهای بزرگ مانند امارات متحده عربی یا شرکتهای برجسته مانند ماریوت قابل مشاهده است.

چگونه از تجزیه و تحلیل PESTLE استفاده کنم؟

اگر می خواهید تجزیه و تحلیل PESTLE انجام دهید ، اولین قدم در این زمینه تصمیم گیری در مورد محصول ، سازمان یا ایده ای است که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید. سپس ، با فرض اینکه شغلی است که می خواهید تجزیه و تحلیل کنید ، باید تمام جنبه های آن را بطور کامل بررسی کنید تا عوامل خارجی را که در نحوه عملکرد و عملکرد آن نقش دارند ، شناسایی کنید. در نهایت ، شما باید سعی کنید هر یک از عوامل را دسته بندی کنید.

نگران نباشید اگر یک دسته دارای ورودی های بیشتری نسبت به دسته دیگر باشد یا برخی عوامل به طور کامل در هیچ مقوله ای قرار نگیرند. این می تواند بسته به ماهیت شغلی که در حال تجزیه و تحلیل آن هستید رخ دهد.

جمعبندی مقاله

در پایان ، تجزیه و تحلیل PESTLE یک ابزار تجاری ارزشمند است که شش گروه مختلف عوامل خارجی را تجزیه و تحلیل می کند ، که همه آنها می توانند بر مشاغل تأثیر بگذارند. از دسته های سیاسی گرفته تا محیطی ، هر یک از این دسته ها طیف وسیعی از متغیرها را ارائه می دهند که می تواند بر یک تجارت تأثیر بگذارد. با این حال ، تجزیه و تحلیل PEST (و مشتقات آن) یک تکنیک جامع نیست که هر نوع فاکتور را در نظر بگیرد ، به ویژه اینکه برخی از آنها را نمی توان دسته بندی کرد – بنابراین اگر به طور گسترده ای عوامل مختلف را به دست نیاورید ، خیلی نگران نباشید. در تحلیل های شما!

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.