آشنایی با آنالیز SWOT در کسب و کار

آشنایی با آنالیز SWOT در کسب و کار

مقدمه

آنالیز SWOT یک تجزیه و تحلیل موقعیتی است که برای اهداف مختلف انجام می شود. این تجزیه و تحلیل برای ارزیابی چهار عامل مختلف مربوط به هر موقعیتی استفاده می شود:

 • نقاط قوت
 • نقاط ضعف
 • فرصت ها
 • تهدیدها

همه این عوامل می تواند در مورد یک موقعیت، یک سازمان یا شغل فردی باشد. محدودیت های بسیار کمی در مورد محل استفاده از SWOT وجود دارد. در اینجا، ما در مورد آنچه یک تجزیه و تحلیل SWOT است و اهمیت آن برای سازمان ها بحث خواهیم کرد.

تعریف تجزیه و تحلیل SWOT برای سازمان ها برای یک سازمان ، این تجزیه و تحلیل چارچوبی است که به آن ها کمک می کند تا تمام عوامل داخلی و خارجی را که ممکن است بر برنامه های فعلی آن ها تأثیر بگذارد ، تجزیه و تحلیل کنند. این برنامه ها می تواند مربوط به محصول ، پروژه یا استراتژی جدیدی باشد که شرکت قصد دارد در حال حاضر انجام دهد. تجزیه و تحلیل SWOT در یک تعریف بسیار دقیق و ساده از تعریف تجزیه و تحلیل SWOT ، به شرکت کمک می کند تا درک کند که پویایی همه چیز مربوط به وضعیت مورد نظر چیست. در طول سال ها ، این تجزیه و تحلیل توسط تعدادی از شرکت های مختلف پذیرفته شده است و تعداد زیادی نمونه تجزیه و تحلیل SWOT موفق وجود دارد که می تواند به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. در این مدل تحلیلی ، نقاط قوت و ضعف به عنوان عوامل داخلی در نظر گرفته می شوند که توسط خود سازمان کاملاً قابل کنترل هستند. از سوی دیگر ، فرصت ها و تهدیدها به عنوان عوامل خارجی در نظر گرفته می شوند که ممکن است توسط سازمان قابل کنترل باشند یا نباشند.

مزایای آنالیز SWOT

تجزیه و تحلیل SWOT را می توان برای یک موقعیت ، یک سازمان ، یک پروژه جدید ، یک کشور ،حتی یک ملت داد. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT می تواند به سازمان ها در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک و تطبیق قابلیت ها و منابع آن ها با محیط رقابتی که در آن عملیات خود را انجام می دهد ، کمک کند. تجزیه و تحلیل SWOT بخش پویایی از فرایند توسعه تجارت و مدیریت سازمان است. این شامل جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل خارجی و داخلی است که ممکن است بر تکامل سازمان تأثیر بگذارد. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT نقاط ضعف و قوت سازمان را همراه با تهدیدها و فرصت هایی که در محیط خارجی با آن روبروست در نظر می گیرد. بر اساس این عوامل ، شرکت مسیر آینده خود را تعیین می کند ، و نقاط قوت خود را با فرصت های قریب الوقوع ترکیب می کند در حالی که سعی می کند بر نقاط ضعف غلبه کرده و با تهدیدها مبارزه کند.

یک سازمان همچنین می تواند تجزیه و تحلیل SWOT را برای تشخیص اینکه آیا سرمایه گذاری/پروژه ای که قرار است انجام دهد ، عملی است یا خیر ، سرمایه گذاری کند یا خیر. تنها پس از آنکه نقاط قوت و فرصت های پروژه بر ضعف ها و تهدیدهای موروثی غلبه کرد ، پروژه یا سرمایه گذاری روی آن انجام می شود و روی آن سرمایه گذاری می شود. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT بیان می کند که پس از تجزیه و تحلیل کامل همه عناصر موجود در این دسته ها ، یک سازمان باید در جهت مدیریت و توسعه بیشتر نقاط قوت و فرصت ها تلاش کند ، در حالی که ضعف ها و تهدیدها باید ریشه کن شوند. در حالی که برخی از عوامل در تجزیه و تحلیل SWOT داخلی سرمایه گذاری در حال انجام است ، برخی دیگر خارج از آن هستند. عوامل داخلی عواملی هستند که شامل عملیات داخلی و منابع سازمان از جمله نقاط قوت و ضعف ذاتی پروژه/ سرمایه گذاری می باشد. از سوی دیگر ، عوامل خارجی به محیط خارجی مربوط می شوند و سازمان هیچ تاثیری بر آن ها ندارد ، از جمله فرصت ها و تهدیدها.

منابع یک شرکت و کیفیت عملکرد آن معمولاً عواملی هستند که به نقاط قوت یا ضعف آن ها تبدیل می شوند. فرصت ها و تهدیدها عوامل و روندهای بازار هستند که می توانند به نفع برنامه های جاری شرکت باشند یا به آن ها آسیب برسانند. تعریف تجزیه و تحلیل SWOT نشان می دهد که این تجزیه و تحلیل معمولاً قبل از آنکه شرکتی در حال توسعه محصول، پروژه یا استراتژی جدید باشد انجام می شود تا مشخص شود آیا منابع آن ها با بازار رقابتی تطبیق دارد یا خیر تا وضعیت موفقیت آمیز باشد. بر اساس نتایج ، سازمان ها می توانند تعیین کنند که آیا یک پروژه جدید ارزش پیگیری دارد یا خیر و اگر بله ، چه منابع یا اقدامات اضافی برای موفقیت آن مورد نیاز است. منابع فیزیکی ، مالی و انسانی یک سازمان ، فرآیندهای آن ، تجربیات گذشته ، شهرت ، رقبا ، تحرکات بازار برای شرکت محصول/خدمات ارائه شده ، حرکت محصولات مکمل و جایگزین آن ها و سایر عوامل خرد و کلان اقتصادی عبارتند از: همه در این تجزیه و تحلیل گنجانده شده است.

معرفی 4 عامل اصلی در آنالیز SWOT

در اینجا توضیحی درباره عوامل مختلف در نظر گرفته شده برای تجزیه و تحلیل SWOT و استفاده از آن ها در جدول SWOT آمده است:

 • نقاط قوت

نقاط قوت به ویژگی های داخلی اشاره می کنند که ممکن است برای سازمان مطلوب تلقی شود.

 • نقاط ضعف

نقاط ضعف به ویژگی های داخلی اشاره دارد که ممکن است برای سازمان نامطلوب تلقی شود.

 • فرصت ها

فرصت ها ویژگی های خارجی هستند که ممکن است سازمان از آنها به نفع خود استفاده کند.

 • تهدیدها

تهدیدها ویژگی های بیرونی هستند که ممکن است منابع بالقوه شکست سازمان باشند.

تجزیه و تحلیل SWOT در شرایط مختلف کاربردهایی پیدا می کند و ممکن است برای ارزیابی امکان سنجی گزینه های مختلف موجود به عنوان راه حلی برای یک مشکل یا چالش خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می توان از آن برای شناسایی فرصت ها و سنجش آنها در برابر تهدیدات قریب الوقوع و برای تصمیم گیری نهایی در مورد هر گونه چالش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل SWOT به سازمان ها در تعیین عواملی که به نفع آن هاست و عوامل موثر بر دستیابی آن ها به نتیجه و اهداف مورد نظر کمک می کند. با توجه به تعریف تجزیه و تحلیل SWOT ، کلید موفقیت این تجزیه و تحلیل انجام صادقانه و بی طرفانه است. نیازی نیست در مورد ویژگی های خود متواضع باشید در حالی که از طرف دیگر پنهان کردن نقاط ضعف شما نیز باعث نمی شود که این تجزیه و تحلیل کار کند. تجزیه و تحلیل SWOT تنها در زمانی به سازمان کمک می کند که همه چیز به طرز وحشیانه ای صادقانه ارزیابی شود. کلید انجام تجزیه و تحلیل SWOT این است که به وضوح تشخیص می دهد که سازمان امروز کجاست و احتمالاً در آینده کجا خواهد بود. علاوه بر این ، واقع بین بودن در مورد نقاط قوت و ضعف سازمان و حفظ نتیجه ذهنی ، ساده و کوتاه مدت بسیار مهم است. تجزیه و تحلیل SWOT کاملاً ذهنی است و دو نفر می توانند مجموعه ای کاملاً متفاوت از عوامل را ارائه دهند. بنابراین ، تجزیه و تحلیل SWOT معمولاً توسط یک تیم مدیریتی در جلسه طوفان مغزی انجام می شود. این اغلب توسط چندین عامل دیگر مانند تجزیه و تحلیل PEST و تجزیه و تحلیل پنج نیرو پورتر پشتیبانی می شود تا اطمینان حاصل شود که عوامل درک شده معتبر و واقعی هستند.

استفاده از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار

مدیریت خوب یک تجارت می تواند یک کار دشوار باشد. برای اکثر مردم ، این اغلب مصالحه ای است بین اینکه چقدر زمان و تلاش مایلند برای انجام آن تلاش کنند و چقدر موفقیت می خواهند. به همین دلیل مهم است که از بهترین و موثرترین تکنیک ها برای تجزیه و تحلیل ، مدیریت و برنامه ریزی برای کسب و کار خود استفاده کنید. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه تجزیه و تحلیل SWOT است که گاهی اوقات فقط به عنوان “SWOT نامیده می شود.

چرا از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده می کنیم؟

تجزیه و تحلیل SWOT به نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای یک سازمان یا سرمایه گذاری خاص می پردازد. SWOT برای تجزیه و تحلیل مشاغل بسیار مناسب است زیرا در عواملی که بیشترین اهمیت را دارند ، وارد عمل می شود. تجزیه و تحلیل کسب و کار SWOT بینشی عمیق از آنچه شما واقعاً باید در شرایط فعلی یا آینده به آن توجه کنید ، به روشی آسان و قابل دسترسی فراهم می کند.

آنالیز SWOT به من چه می گوید؟

SWOT بر چهار متغیر بزرگ تمرکز می کند که در میزان بهبود کسب و کار شما نقش دارند. بیایید هر یک از آن ها را به طور عمیق و نحوه ارتباط آن ها با تجزیه و تحلیل تجاری بررسی کنیم:

 • نقاط قوت: این یک عامل داخلی مثبت است که می پرسد “ما در چه کاری خوب هستیم؟” برای هر کسب و کاری مهم است که بداند در چه چیزی پیشرفت می کند تا بتواند از آن حداکثر استفاده را ببرد. اگر به عنوان مثال ، محصول خاصی را بهتر از محصول دیگر تهیه می کنید ، پس محدوده محصولات خود را محدود کنید. اگر شرکت مخابراتی شما از پشتیبانی و سادگی فوق العاده ای برخوردار است ، محصول یا خدمات خود را برای مشتریانی که کمتر از فناوری مطلع هستند به بازار عرضه کنید.
 • نقاط ضعف: این عامل برعکس عامل فوق است. ضعف ها یک عامل منفی داخلی هستند که می پرسند “ما در چه چیزی بد هستیم؟” یا “ما در چه چیزی خیلی خوب نیستیم؟” مشابه عامل قبلی ، این می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه کاری را انجام دهید ، برای چه کسی و چگونه این کار را انجام دهید.
 • فرصت ها: این عامل مثبت و بیرونی است. این نکته می پرسد “چه چیزی می تواند به ما در رسیدن به اهدافمان کمک کند؟” ، عمدتا به مواردی که خارج از کنترل ما هستند اشاره می کند. برنامه های تجاری نباید به فرصت ها متکی باشد ، اما هنوز هم ارزش توجه را دارد.
 • تهدیدها: در تحلیل SWOT ، تهدیدها یک عامل منفی و بیرونی هستند. بپرسید “چه چیزی می تواند مانع یا مانع رسیدن ما به اهدافمان شود؟” در تجزیه و تحلیل کسب و کار ، این می تواند به شما کمک کند تا موقعیت های کمتر از بهینه را مورد توجه قرار داده و برنامه ریزی کنید.

چگونه می توان از آنالیز SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار استفاده کرد؟

دو ماتریس SWOT وجود دارد که ممکن است برای تجزیه و تحلیل کسب و کار به شما کمک کند؛ یکی برای زمان حال و دیگری برای آینده احتمالی. فقط بنشینید و هر یک از نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها را برای سناریو جداگانه لیست کنید. فقط با تجزیه و تحلیل SWOT در حال حاضر ، به موارد زیر نگاه کنید:

 • آیا اهداف ما با آنچه ما خوب و ضعیف انجام می دهیم مطابقت دارد؟
 • برای اصلاح یا بهبود چه چیزی باید کار کنیم؟
 • از چه چیزی می توانیم به نفع خود استفاده کنیم؟
 • مراقب چه چیزی باشیم؟

 

با تجزیه و تحلیل SWOT اضافی ، بپرسید:

 • آیا مقصد فعلی ما ایده آل است؟
 • چگونه می توانیم موقعیت خود را برای ایجاد فرصت های خاص یا اجتناب از تهدیدهای خاص تعیین کنیم؟

 

استفاده از SWOT در تجزیه و تحلیل کسب و کار به همین سادگی است! فقط نقاط قوت ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدات خود را بنویسید و آن ها را بخوانید (آن ها را با موارد ایده آل مقایسه کنید) تا به تجزیه و تحلیل وضعیت کسب و کار و نحوه بهبود آن کمک کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع ، حتماً منتظر مقاله بعدی در مورد ایجاد طرح تجاری SWOT باشید.

سبد خرید
ورود

حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.